Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
16/01061

Lovgivning

  • 6

Interesseorganisation kunne lovligt kontakte virksomheder

Interesseorganisation var ikke omfattet af markedsføringsloven og kunne derfor lovligt sende e-mails uanmodet til virksomheder, da organisationen ikke udførte erhvervsmæssige aktiviteter, og da formålet med e-mailen var at formidle kontakt mellem virksomhederne og organisationens medlemmer, som var arbejdssøgende.

En interesseorganisation bad Forbrugerombudsmanden tage stilling til, om organisationen og dens aktiviteter var omfattet af markedsføringsloven. Konkret ønskede organisationen oplyst, om de lovligt kunne sende uanmodede e-mails til virksomheder med henblik på at formidle kontakt mellem virksomhederne og deres medlemmer, som var arbejdssøgende.

Organisationen oplyste, at de ikke udførte erhvervsmæssige aktiviteter af nogen art, at de fungerede som en slags privat arbejdsformidling, og at deres formål var at facilitere kontakt mellem deres medlemmer og virksomheder, der søgte medarbejdere. Organisationen opkrævede et ganske symbolsk beløb i kontingent hos sine medlemmer og var i øvrigt finansieret af offentlige midler.

Forbrugerombudsmanden oplyste, at organisationen ikke kunne anses for privat erhvervsdrivende i markedsføringslovens forstand. Forbrugerombudsmanden lagde vægt på organisationens formål og at organisationens aktiviteter ikke kunne anses for at være af erhvervsmæssig karakter.

Derfor kunne organisationen lovligt sende e-mails til virksomheder, så længe indholdet af e-mailsene ikke var af kommerciel karakter og udelukkende drejede sig om at formidle kontakt mellem virksomhederne og organisationens medlemmer.