Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
10/01022

Lovgivning

  • 6 8
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet
  • 6

Indskærpelse af forbuddet mod uanmodede telefoniske henvendelser til forbrugere

Forbrugerombudsmanden indskærpede reglerne i markedsføringslovens og forbrugeraftalelovens § 6 over for en erhvervsdrivende, som telefonisk havde kontaktet en række forbrugere.

Forbrugerombudsmanden indskærpede således reglerne om, at en erhvervsdrivende ikke må rette telefonisk henvendelse til en forbruger i markedsføringsøjemed, medmindre forbrugeren forudgående har anmodet herom, ligesom en erhvervsdrivende er forpligtet til at respektere en forbrugers tilbagekaldelse af et tidligere afgivet samtykke.

Baggrunden for sagen var en række klager til Forbrugerombudsmanden fra forbrugere, der var blevet kontaktet telefonisk af den erhvervsdrivendes sælgere på trods af, at forbrugerne over for de pågældende sælgere havde meddelt, at de ikke ønskede at modtage flere henvendelser fra selskabet.

Forbrugerombudsmanden rettede henvendelse til den erhvervsdrivende, som meddelte, at de ville tilsikre, at de pågældende forbrugere ikke ville blive kontaktet uanmodet af den erhvervsdrivende i fremtiden. Den erhvervsdrivende ville endvidere over for sine sælgere indskærpe proceduren for registrering af kundernes anmodninger om ikke at blive kontaktet af den erhvervsdrivende i fremtiden. Den erhvervsdrivende ville løbende følge op herpå.

Forbrugerombudsmanden besluttede på denne baggrund at afslutte sagen med en indskærpelse af reglerne over for den erhvervsdrivende.