Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/13858

Lovgivning

  • 6
  • 1

Indhentelse af samtykke til telefonisk og elektronisk markedsføring

Modtagelse af en gratis ydelse var betinget af samtykke til markedsføring. Kravene til indhentelse af samtykke til telefonisk henvendelse var ikke opfyldt. I strid med god skik at tilbyde gratis kanaler uden samtidig klart at oplyse, at det var betinget af samtykke til markedsføring.

En udbyder af tv-pakker sendte et brev til deres kunder og tilbød dem fri adgang til 5 ekstra kanaler, der normalt ikke var inkluderet i kundernes tv-pakker. Kunderne modtog samtidig et stemmekort, hvor de kunne vælge mellem 10 kanaler og blev opfordret til at gå ind på udbyderens hjemmeside for at stemme.

Kunder, der reagerede på tilbuddet, opdagede, når de var gået ind på den pågældende side, at de kun kunne stemme, hvis de gav samtykke til at blive kontaktet telefonisk og elektronisk med en vejledning om, hvordan de kunne få mest ud af deres produkter, ligesom de gav samtykke til, at udbyderen kunne ”sende” dem tilbud på relevante tv-, bredbånds- og telefoniprodukter.

Forbrugerombudsmanden meddelte den erhvervsdrivende, at der ved anvendelse af den angivne tekst ikke var indhentet samtykke til at rette telefonisk henvendelse til forbrugere med henblik på straks eller senere at indgå en aftale. Han oplyste i den forbindelse, at der stilles strengere krav til et samtykke til telefonisk markedsføring end til et samtykke til elektronisk markedsføring.

Det var derimod Forbrugerombudsmandens umiddelbare opfattelse, at samtykket til elektronisk markedsføring levede op til kravene i markedsføringslovens § 6. Forbrugerombudsmanden lagde i den forbindelse vægt på, at forbrugeren aktivt skulle hakke af i feltet, hvor der gives samtykke til markedsføring, og at samtykket var tilstrækkeligt konkretiseret.

Forbrugerombudsmanden udtalte endvidere, at det er i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1, at tilbyde forbrugerne nye kanaler og give dem indtryk af, at de kan få indflydelse på, hvilke af disse kanaler, de kan få, uden samtidig at oplyse, at en betingelse for at tage imod tilbuddet er, at forbrugeren giver samtykke til markedsføring og dermed giver afkald på noget af den beskyttelse forbrugeren har efter lovgivningen.