Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/11582

Lovgivning

  • 6

Ikke lovligt at sende e-mail uopfordret om fornyelse af obligatorisk efteruddannelse

En erhvervsdrivende kunne ikke lovligt sende e-mails uanmodet til tidligere kursister med information om, at kursisterne skulle huske at forny en EU-pligtig efteruddannelse, da den erhvervsdrivende selv udbød de relevante kurser.

En erhvervsdrivende bad Forbrugerombudsmanden tage stilling til, om de lovligt kunne sende en e-mail uanmodet til tidligere kursister og orientere om, at de skulle huske at forny en EU-pligtig efteruddannelse hvert femte år. Den erhvervsdrivende udbød selv den omhandlede efteruddannelse. Den erhvervsdrivende ønskede endvidere oplyst, om et afgivet samtykke til markedsføring kan bortfalde ved passivitet.

Forbrugerombudsmanden oplyste, at den erhvervsdrivende ikke lovligt kunne kontakte deres tidligere kursister uanmodet via e-mail med påmindelse om at forny den pågældende efteruddannelse. Forbrugerombudsmanden vurderede, at den erhvervsdrivende havde en sådan egeninteresse i, at modtagerne fornyede deres efteruddannelse, at e-mailen ville være i strid med forbuddet mod uanmodede henvendelser i markedsføringslovens § 6, stk. 1. Forbrugerombudsmanden lagde vægt på, at den erhvervsdrivende selv var udbyder af den relevante efteruddannelse.

Forbrugerombudsmanden oplyste videre, at et samtykke til markedsføring som udgangspunkt gælder, indtil det tilbagekaldes. Det er dog Forbrugerombudsmandens opfattelse, at et samtykke kan falde bort, hvis den erhvervsdrivende ikke gør brug af det i en længere periode, og et samtykke må under normale omstændigheder formentlig anses for bortfaldet, hvis den erhvervsdrivende ikke har benyttet det i et år.