Afgørelse

Sagsnummer
17/06426

Lovgivning

  • 4

Alarmselskab måtte ikke ringe uopfordret til forbrugere

Et alarmselskab kunne ikke lovligt kontakte forbrugere telefonisk uden forudgående samtykke, da selskabets ydelser ikke kunne sidestilles med en af de undtagelser i forbrugeraftaleloven, som giver virksomheder denne mulighed.

Et alarmselskab bad Forbrugerombudsmanden tage stilling til, om de lovligt kunne kontakte forbrugere telefonisk uden forudgående samtykke med tilbud om abonnementer på alarmsystemer. Abonnementerne indeholdt overvågning og assistance i forbindelse med indbrud, røgudvikling, brand og oversvømmelse. Den tilbudte assistance bestod i vagtudrykning, evt. tilkald af politi eller brandvæsen, samt skadesbegrænsning.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at de ydelser, som alarmselskabet udbød, ikke kunne sidestilles med de ydelser, som er undtaget fra forbrugeraftalelovens forbud mod uanmodede telefoniske henvendelser. Ifølge forbrugeraftaleloven kan erhvervsdrivende lovligt kontakte forbrugere telefonisk uden forudgående samtykke, hvis henvendelsen drejer sig om tegning af abonnement på redningstjeneste og sygetransport.

Alarmselskabet kunne derfor ikke lovligt kontakte forbrugere telefonisk uden forudgående samtykke.