Afgørelse

Sagsnummer
19/05166

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 10

Foreningers nyhedsbreve kan indeholde enkelte erhvervsmæssige elementer

Nyhedsbreve fra almennyttige foreninger kan lovligt indeholde enkelte erhvervsmæssige elementer uden at blive omfattet af spamforbuddet, så længe hoveindholdet i nyhedsbrevene fortsat relaterer sig til den almennyttige forenings formål.

En organisation for almennyttige foreninger ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om almennyttige foreningers nyhedsbreve sendt ud pr. mail kan indeholde enkelte erhvervsmæssige elementer, fx information om sponsorerede begivenheder eller rabat på produkter, uden derved at blive omfattet af spamforbuddet. Hovedindholdet i nyhedsbrevene ville hovedsageligt relatere sig til foreningens almennyttige aktiviteter. Nyhedsbrevene ville blive sendt til foreningens medlemmer og donorer.

Erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, fx mail, med henblik på direkte markedsføring, medmindre modtageren har givet sit forudgående samtykke til det. Det følger af markedsføringslovens § 10, stk. 1. Forbuddet kaldes også for ”spamforbuddet”.

Henvendelser fra almennyttige foreninger er som udgangspunkt ikke omfattet af spamforbuddet, da disse foreninger ikke er ”erhvervsdrivende”. En henvendelse fra en almennyttig forening kan dog være omfattet af spamforbuddet, hvis henvendelsen vedrører en erhvervsmæssig aktivitet.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at selvom et nyhedsbrev fra en almennyttig forening indeholder enkelte elementer af erhvervsmæssig karakter, betyder det ikke, at nyhedsbrevet derved bliver omfattet af spamforbuddet, så længe hovedindholdet i nyhedsbrevet relaterer sig til den almennyttige forenings formål. Nyhedsbrevet kan derfor sendes til modtagere, der ikke har givet samtykke til det.