Sag

Opdateret


16/02218

  • 6

Faglig organisation kunne ikke sende uanmodede e-mails om konference

En faglig organisation kunne ikke sende uanmodede e-mails til sine medlemmer om en konference, som det kostede 5.000 kr. at deltage i. Omtalen var ikke en serviceinformation, men derimod en aktivitet af erhvervsmæssig karakter, der havde til hensigt at få medlemmer til at deltage i konferencen, og var dermed med henblik på afsætning.

En faglig organisation ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om organisationen lovligt kunne sende e-mails til sine medlemmer om en konference vedr. personalejura. Deltagelse i konferencen kostede 5.000 kr., som dog ikke ville give organisationen et overskud. Organisationen havde ikke samtykke fra medlemmerne, men havde medlemmernes e-mailadresser i sin medlemsdatabase, og betragtede omtalen af konferencen som et medlemstilbud i modsætning til en kommerciel aktivitet.

Forbrugerombudsmanden konstaterede, at e-mailen med omtale af konferencen ikke var en serviceinformation eller en almennyttig aktivitet, som falder uden for markedsføringsloven. Derimod havde e-mailen med omtale af konferencen karakter af en erhvervsmæssig aktivitet, som omfattes af markedsføringsloven. Da hovedformålet med e-mailen efter Forbrugerombudsmandens vurdering var at få medlemmer til at deltage i konferencen og dermed var med henblik på afsætning, kunne organisationen ikke sende e-mails om konferencen til medlemmer uden medlemmernes forudgående samtykke.