Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/03303

Lovgivning

  • 6
  • 4

Erhvervsdrivendes henvendelse til andre erhvervsdrivende

En erhvervsdrivendes henvendelse til landets kørerskoler var ikke omfattet af forbrugeraftalelovens forbud mod uanmodet telefonisk henvendelse. Ved henvendelse via uanmodet elektronisk post var den erhvervsdrivende derimod omfattet af markedsføringslovens forbud herom.

En erhvervsdrivende rettede henvendelse til Forbrugerombudsmanden, idet han ønskede at ringe til alle landets kørerskoler og informere dem om en gratis onlinedatabase over alle køreskoler i Danmark. Den erhvervsdrivende ville samtidig indhente et samtykke til at fremsende et elektronisk link til den pågældende side.

Forbrugerombudsmanden oplyste i den forbindelse, at forbrugeraftalelovens forbud mod uanmodet telefonisk henvendelse ikke fandt anvendelse ved opkald til andre erhvervsdrivende. Forbrugerombudsmanden henledte samtidig den erhvervsdrivendes opmærksomhed på, at markedsføringslovens forbud mod uanmodet fremsendelse af elektronisk post med henblik på afsætning også gælder i erhvervsforhold.