Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/09064

Lovgivning

  • 6

Erhvervsdrivende måtte ikke uopfordret sende e-mail med samarbejdspartneres logoer

En e-mail med et servicepræget indhold kunne ikke lovligt sendes uopfordret til brugere af en erhvervsdrivendes ydelser, da e-mailen indeholdt logoer fra den erhvervsdrivendes samarbejdspartnere.

Forbrugerombudsmandens spam-postkasse modtog i efteråret 2015 knap 40 klager over, at en erhvervsdrivende uopfordret havde sendt en e-mail til brugerne af den erhvervsdrivendes ydelser. Selve teksten i e-mailen fra den erhvervsdrivende var af overvejende servicemæssig karakter. E-mailen indeholdt dog også logoer fra seks af den erhvervsdrivendes samarbejdspartnere, som varetager udførelsen af den ydelse, som den erhvervsdrivendes udbyder.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at udsendelsen af den omhandlede e-mail var i strid med markedsføringslovens § 6, stk. 1. Forbrugerombudsmanden lagde i sin vurdering vægt på, at det havde været unødvendigt at inkludere samarbejdspartnernes logoer i e-mailen, og at dette medførte, at der ikke blot var tale om en servicebesked, men at e-mailen også havde til formål at skabe opmærksomhed om partnernes navne og opbygge disses omdømme – såkaldt ”branding”. Udsendelse af e-mails med sådant indhold kræver modtagernes forudgående samtykke.

Forbrugerombudsmanden indskærpede reglerne over for den erhvervsdrivende.