Afgørelse

Sagsnummer
19/11690-6

Lovgivning

  • 10

En kundeaftale var ikke i sig selv nok til at undtagelsen til spamforbuddet kunne anvendes

En virksomhed anmodede om Forbrugerombudsmandens vurdering af, om virksomheden på baggrund af en kundeaftale kunne sende markedsføring uden et forudgående samtykke i overensstemmelse med markedsføringslovens § 10, stk. 2. Forbrugerombudsmanden vurderede, at undtagelsen ikke fandt anvendelse.

En virksomhed ønskede at sende markedsføring om sine egne tilsvarende produkter til kunder på baggrund af indgåelse af en kundeaftale. Virksomheden oplyste i anmodningen, at de ved indgåelsen af kundeaftalen modtog kundens mailadresse, men at der ikke nødvendigvis skete et salg ved indgåelsen af kundeaftalen.

Virksomheden anmodede om Forbrugerombudsmandens vurdering af, om undtagelsen til spamforbuddet i markedsføringslovens § 10, stk. 2 ville finde anvendelse. Virksomheden bemærkede, at de først ville begynde at sende markedsføringen, når kunden havde købt et produkt.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at undtagelsen ikke fandt anvendelse ved oprettelsen af en kundeaftale, medmindre virksomheden samtidig med oprettelsen af kundeaftalen solgte et produkt. Det skyldtes, at undtagelsen til spamforbuddet kun kan anvendes, hvis kunden har oplyst sin mailadresse i forbindelse med et køb, og kunden i forbindelse med købet har mulighed for at frabede sig markedsføring sendt til mailadressen.

Efter markedsføringslovens § 10, stk. 2, kan en virksomhed sende markedsføring om egne tilsvarende produkter til en tidligere kunde, hvis en lang række betingelser alle er opfyldt. Det drejer sig om følgende betingelser:

Betingelserne for undtagelsen

  1. Modtageren skal have købt et produkt hos virksomheden
  2. Kunden skal selv have oplyst sin elektroniske adresse i forbindelse med salget, fx en mailadresse
  3. Kunden skal være oplyst klart og utvetydigt om, at han/hun vil modtage markedsføring fra virksomheden til kundens oplyste elektroniske adresse.
  4. Kunden skal ved afgivelsen af den elektroniske adresse klart og utvetydigt oplyses om muligheden for at frabede sig markedsføringen på en let og gebyrfri måde.
  5. Kunden skal ved hver efterfølgende henvendelse fra virksomheden oplyses om muligheden for at frabede sig fremtidig markedsføring.
  6. Henvendelserne må kun indeholde markedsføring for virksomhedens egne tilsvarende
  7. Produkterne, som markedsføres, skal være tilsvarende produkter, som dem, kunden har købt.

For yderligere information om undtagelsen til spamforbuddet se Forbrugerombudsmandens spamvejledning, kapitel 9.

Link til spamvejledningen: https://www.forbrugerombudsmanden.dk/longreads/spamforbuddet/.