Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/04742

Lovgivning

  • 1
  • 6

E-mails skal kunne frameldes

Trods afmelding af e-mails fra en online forbrugerklub, modtog en række forbrugere fortsat nyhedsbreve fra klubben. Forbrugerombudsmanden gav firmaet en indskærpelse om at sørge for, at der kun sendes e-mails fra adresser, som forbrugerne har tilmeldt sig, og at afmeldingslinkene fungerer optimalt.

Forbrugerombudsmanden modtog i 2007 og primo 2008 en række klager fra forbrugere, der ikke kunne afmelde elektronisk post, som de modtog fra en online forbrugerklub.

Forbrugerne anførte, at de forgæves havde forsøgt at afmelde sig via afmeldingslinket i de fremsendte e-mails, men at nyhedsbrevene alligevel fortsatte med at dukke op i deres indbakker.

Flere anførte endvidere, at de fortsat modtog nyhedsmails på trods af, at den erhvervsdrivende havde bekræftet deres afmelding.

Forbrugerne havde alle tidligere deltaget i forskellige undersøgelser udbudt af firmaet, eller tilmeldt sig firmaets hjemmeside. Dermed havde de accepteret at modtage e-mails fra firmaet, men nu kunne de ikke slippe af med de elektroniske nyhedsbreve igen.

Et andet stort problem var også, at e-mailene blev sendt fra én adresse, mens afmeldingslinket vedrørte en anden e-mail-adresse.

Sagen endte med en indskærpelse til firmaet, idet forbrugere til enhver tid skal kunne afmelde sig modtagelsen af fremtidige elektroniske nyhedsbreve, jf. markedsføringslovens § 1 og princippet i markedsføringslovens § 6, stk. 2. Samtidig må der ikke være tvivl om, hvor en e-mail kommer fra, idet det kan skabe unødig forvirring og usikkerhed.

Forbrugerombudsmanden gav således på baggrund af henvendelserne firmaet en indskærpelse om at sørge for, at der kun sendes e-mails fra adresser/hjemmesider, som forbrugerne har tilmeldt sig, og at afmeldingslinkene fungerer optimalt, idet der ellers vil kunne være tale om en overtrædelse af markedsføringslovens § 1.

Firmaet har over for Forbrugerombudsmanden erkendt, at den anvendte fremgangsmåde ved udsendelse af markedsføringsmateriale har været noget uhensigtsmæssig og forvirrende for forbrugerne.

Firmaet har nu ændret procedure.