Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/11580

Lovgivning

  • 6

E-mail med spørgeskema ikke anset for spam

Et energiselskab kunne lovligt sende et link til et spørgeskema via e-mail uanmodet til tidligere og nye kunder vedrørende deres motivation for valg af leverandør. Dog indskærpet, at e-mailen ikke måtte have et indhold, som kunne medvirke til ”branding” for afsenderen.

Et energiselskab bad Forbrugerombudsmanden tage stilling til, om de lovligt kunne sende en e-mail uopfordret til nye og tidligere kunder. E-mailen indeholdt - udover en kort tekst – et link til en spørgeskemaundersøgelse, som skulle afdække, hvad der havde motiveret den enkelte kunde til at til- eller fravælge energiselskabet som leverandør. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen fremgik af e-mailen, ligesom det fremgik, at svarene ville blive behandlet anonymt, men at man som tak for hjælpen havde mulighed for at deltage i en lodtrækning om biografbilletter.

Forbrugerombudsmanden oplyste, at markedsføringslovens forbud mod spam ikke er til hinder for, at erhvervsdrivende kan udsende e-mails med markedsundersøgelser, medmindre e-mailen eller undersøgelsen har til hensigt at ”brande” en erhvervsdrivende eller reklamere for en erhvervsdrivendes produkter over for modtageren.

Selve spørgeskemaundersøgelsen var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse holdt i en så neutral form, at udsendelse af en e-mail med link til undersøgelsen ikke i sig selv ville være i strid med spam-forbuddet i markedsføringsloven. Et afsnit i selve e-mailen indeholdt dog et udsagn fra energiselskabet om, at de løbende forsøgte at forbedre deres produkter og services, og Forbrugerombudsmanden indskærpede, at denne konkrete formulering udgjorde en sådan ”branding” af selskabet, at e-mailen – med dette indhold – måtte anses for at være omfattet af spamforbuddet i markedsføringslovens § 6.