Sag

Opdateret


13/12874

  • 6

E-mail fra børnetøjsbutik var spam

Forbrugerombudsmanden kritiserede en børnetøjsbutik for uanmodet at have udsendt en e-mail, der udover en opfordring til velgørenhed indeholdt et tilbud om rabat på varekøb og en oplysning om tilmelding til virksomhedens nyhedsbrev.

Det fremgik bl.a. af e-mailen, at modtageren kunne aflevere brugt børnetøj i en pose eller kasse til et fragtfirma. Tøjet blev herefter fragtfrit sendt til børnetøjsbutikken, der sørgede for at aflevere det til en nødhjælpsorganisation. Som tak fik modtageren 10 % rabat ved næste køb i butikken.

Efter markedsføringslovens § 6, stk. 1, må erhvervsdrivende ikke sende elektronisk markedsføring, fx e-mails, med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser til nogen uden forudgående tilladelse fra modtageren.

Såfremt en e-mail alene indeholder en opfordring til velgørenhed, vil den som udgangspunkt være lovlig at udsende uden tilladelse af modtageren, idet der typisk ikke vil være tale om en henvendelse med henblik på afsætning af varer eller tjenesteydelser mv. Har e-mailen derimod helt eller delvist til formål før eller siden at afsætte den erhvervsdrivendes produkter, vil det være ulovligt at udsende e-mailen uden samtykke fra modtageren.

Forbrugerombudsmandens fandt, at e-mailen fra børnetøjsbutikken i hvert fald til dels havde til formål at afsætte den erhvervsdrivendes produkter, idet den bl.a. indeholdt et tilbud om rabat på varekøb og en oplysning om tilmelding til virksomhedens nyhedsbrev. Da e-mailen var udsendt uden tilladelse fra modtagerne, var den efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ulovlig og i strid med markedsføringslovens forbud mod spam.

Forbrugerombudsmanden afsluttede sagen med at indskærpe reglerne over for børnetøjsbutikken.