Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/03380

Lovgivning

  • 2
  • 6

Digital post omfattet af spamreglerne

Henvendelser modtaget via digital post skal sidestilles med at modtage en mail eller en sms. Det betyder, at en virksomhed, myndighed mv. kun må sende henvendelser via digital post om erhvervsmæssig aktivitet med henblik på straks eller senere at afsætte produkter over for modtageren, hvis modtageren har givet samtykke til henvendelsen.

Digitaliseringsstyrelsen anmodede Forbrugerombudsmanden om at oplyse, hvornår henvendelser fra fx kommuner og skoler sendt via digital post kræver modtagerens samtykke.

Forbrugerombudsmanden indhentede en udtalelse fra Erhvervsstyrelsen om, hvorvidt henvendelser sendt via digital post rent teknisk skal anses for elektronisk post, jf. markedsføringslovens § 6, stk. 1. Erhvervsstyrelsen udtalte, at henvendelser sendt via digital post rent teknisk sker på en måde, der gør, at det er elektronisk post. Forbrugerombudsmanden vurderede på den baggrund, at henvendelser sendt via digital post er omfattet af markedsføringslovens § 6, stk. 1, hvilket betyder, at der gælder samme regler for udsendelse af digital post, som for mails, sms-beskeder mv., dvs. spamreglerne finder anvendelse på digital post.  

Forbrugerombudsmanden meddelte derfor Digitaliseringsstyrelsen, at hvis en henvendelse fra en kommune, skole mv. omhandler en erhvervsmæssig aktivitet, og den er med henblik på straks eller senere at afsætte produkter over for modtageren, skal modtageren give samtykke til at modtage henvendelsen. Ellers vil henvendelsen være i strid med spamreglerne og dermed ulovlig.

Som eksempler kan nævnes, at det ikke vil kræve samtykke fra modtageren, hvis en kommune via digital post indkalder til borgermøde om en ny lokalplan. Derimod vil det som udgangspunkt kræve modtageren samtykke, hvis en skole eller kursusudbyder via digital post sender et katalog ud for næste sæsons kurser, hvor der skal betales for kurserne.