Sag

Opdateret


15/06109

  • 6

Det er som udgangspunkt lovligt at lægge flyers med reklame i pakker

Det er lovligt at vedlægge en flyer med reklame i en pakke med bestilte varer, medmindre modtageren af pakken direkte over for den erhvervsdrivende har frabedt sig reklamehenvendelser eller er registreret på den såkaldte Robinsonliste. 

En erhvervsdrivende, som solgte varer via en webshop og en fysisk butik, bad Forbrugerombudsmanden tage stilling til, om det vil være lovligt at vedlægge en flyer med oplysninger om de fysiske butikker i pakker med varer bestilt via webshoppen.

Forbrugerombudsmanden oplyste, at en flyer med omtale af en butik er en reklamehenvendelse. Når flyeren vedlægges pakker påført modtagerens navn og adresse, skal forsendelsen sidestilles med et almindeligt brev (påført navn og adresse) med reklamemateriale. Lovligheden skal derfor vurderes ud fra markedsføringslovens § 6, stk. 3.  

Efter markedsføringslovens § 6, stk. 3, er det som udgangspunkt lovligt at sende almindelige breve (påført navn og adresse) med reklame til en bestemt fysisk person. Det er dog ulovligt, hvis personen direkte over for den erhvervsdrivende har frabedt sig reklamehenvendelser, eller hvis personen generelt har frabedt sig reklamehenvendelser ved at være registeret på den såkaldte Robinsonliste i CPR-registeret, jf. markedsføringslovens § 6, stk. 3. 

Forbrugerombudsmanden meddelte den erhvervsdrivende, at det som udgangspunkt vil være lovligt at vedlægge en flyer med oplysninger de fysiske butikker i pakker, medmindre personen har frabedt sig reklamehenvendelser over for den erhvervsdrivende eller personen står registreret på Robinsonlisten.