Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
16/10856

Lovgivning

  • 6
  • 4

Brug af vennehvervning. Virksomheder er ansvarlige for lovligheden

Forbrugerombudsmanden meddelte en virksomhed, at den skal sikre sig, at reglerne om uanmodede henvendelser overholdes, når virksomheden ønsker at markedsføre sig ved brug af vennehvervning.

En virksomhed kontaktede Forbrugerombudsmanden for at få oplyst, om
markedsføringslovens § 6 og forbrugeraftalelovens § 4 indeholder et generelt forbud mod vennehvervningskampagner med præmiering af nuværende kunder.

Virksomheden ønskede at iværksætte en vennehvervningskampagne, hvor virksomheden ville præmiere nuværende kunder for at hverve nye kunder.

Forbrugerombudsmanden oplyste, at markedsføringsloven og forbrugeraftaleloven ikke indeholder et generelt forbud mod vennehvervningskampagner.

Hvis en virksomhed belønner eller præmierer en person for at markedsføre virksomheden eller virksomhedens produkter over for venner mv., skal personen dog overholde de samme regler, som virksomheden selv skal overholde. Overholder personen ikke lovgivningen, vil virksomheden kunne gøres ansvarlig.

Forbrugerombudsmanden meddelte derfor virksomheden, at den skal oplyse kunderne om reglerne for uanmodede henvendelser og fortælle dem, at det eksempelvis vil være i strid med reglerne om uanmodede henvendelser, hvis kunden tager kontakt til venner eller andre personer på deres bopæl, pr. telefon, sms eller mail med det formål at markedsføre ydelser fra virksomheden.