Sag

Opdateret


14/03578

  • 6

Bøde på 10.000 kr. for 30 spammails

En virksomhed sendte i alt 30 nyhedsbreve til to forbrugere, efter at de begge havde frabedt sig sådanne henvendelser fra virksomheden.  Det kostede virksomheden en bøde på 10.000 kr. for spam.

Forbrugerne havde flere gange frabedt sig yderligere nyhedsbreve fra virksomheden ved at anvende et ”afmeldingslink” i nyhedsbrevene. I alle tilfælde fik forbrugerne en bekræftelse af, at de var blevet afmeldt. På trods heraf fortsatte de med at modtage nyhedsbreve fra virksomheden, hvorfor de klagede til Forbrugerombudsmandens spampostkasse.

Virksomheden beklagede over for Forbrugerombudsmanden og oplyste, at det var en systemteknisk fejl, som var skyld i, at forbrugerne fortsat modtog nyhedsbreve. 

Forbrugerombudsmanden politianmeldte virksomheden for udsendelse af 30 uanmodede elektroniske nyhedsbreve (spam) til de to forbrugere. Virksomheden vedtog en udenretlig bøde på 10.000 kr.