Afgørelse

Sagsnummer
19/00492

Lovgivning

  • 10

Billetportals praksis var i strid med spamforbuddet

En billetportals praksis om at sende mails ud til tidligere kunder om samarbejdspartneres events, uden et samtykke, var i strid med spamforbuddet. Billetportalen kunne ikke anvende undtagelsen i markedsføringslovens § 10, stk. 2, da mailene indeholdt markedsføring af samarbejdspartneres tilsvarende produkter – og ikke billetportalens ”egne tilsvarende produkter”.

En billetportal udbød onlinesalg af billetter til events på vegne af samarbejdspartnere. Kunden betalte til billetportalen, men det var arrangøren af eventene, der var kundens aftalepart.

Som led i betalingsprocessen havde billetportalen en tekst, hvor det fremgik, at hvis kunden ikke afkrydserede en boks, ville kunden få tilsendt ”informations - og servicemails om lignende events” til salg på billetportalen.

Billetportalen oplyste, at hvis en kunde ikke afkrydsede boksen, sendte billetportalen mails ud til kunden efter reglerne i markedsføringslovens § 10, stk. 2, hvorefter en virksomhed kan markedsføre ”egne tilsvarende produkter” til en tidligere kunde via elektronisk post, fx mail, selvom kunden ikke har givet et egentlig samtykke til det, hvis en række betingelser er opfyldt.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at billetportalen ikke lovligt kunne anvende undtagelsen i markedsføringslovens § 10, stk. 2, til at sende mails ud til kunder om samarbejdspartneres events. Forbrugerombudsmanden henviste til, at når en kunde køber en billet til en event via billetportalen, er det arrangøren af eventen, der er kundens aftalepart i relation til eventen – og ikke billetportalen. Eventene er således ikke billetportalens ”egne tilsvarende produkter”, hvilket er en betingelse for, at markedsføringslovens § 10, stk. 2, kan anvendes.

Forbrugerombudsmanden afsluttede sagen med at indskærpe reglerne over for billetportalen.