Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11/02322

Lovgivning

  • 1

Afmeldingslink i e-mails skal fungere

Det er den erhvervsdrivendes ansvar, at afmeldingslinket i udsendte e-mails fungerer.

Forbrugerombudsmanden modtog i foråret 2011 en lang række klager fra forbrugere, som havde modtaget e-mails fra en erhvervsdrivende.

Forbrugerne oplyste, at det ikke var muligt at afmelde sig modtagelsen af e-mails fremover, da afmeldingslinket i de modtagne e-mails ikke virkede.

Den erhvervsdrivende oplyste, at grunden til at afmeldingslinket ikke fungerede, formodentlig skyldes forbrugernes antivirusprogram eller firewall.

Forbrugerombudsmanden meddelte den erhvervsdrivende, at det er den erhvervsdrivendes ansvar, at afmeldingslinket i de udsendte e-mails fungerer, uanset om modtageren har en firewall eller et antivirusprogram.

Forbrugerombudsmanden bemærkede i den forbindelse, at det er almindeligt og tilrådeligt, at have en effektiv firewall og antivirus program, og således som Forbrugerombudsmanden er orienteret, vil en firewall eller et antivirusprogram ikke stoppe et HTML-link.