Sag


18/05035

  • 6, stk. 4

Medarbejderes Facebook-profiler må ikke levere skjult reklame

Medarbejdere må ikke reklamere for deres virksomheds produkter på Facebook uden at tydeliggøre, at der er tale om reklame.

En virksomhed indgik aftale med sine medarbejdere om opslag på medarbejdernes Facebook-profiler. Det fremgik af opslagene, at medarbejderne solgte forskellige varer via virksomheden, men det fremgik ikke, at medarbejderne var ansat i virksomheden og postede opslagene efter aftale med virksomheden.

Ifølge markedsføringslovens § 6, stk. 4, skal erhvervsdrivende klart oplyse den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis, herunder reklame. Al reklame skal derfor tydeligt markeres som reklame. Det kan fx ske med ordene ”reklame” eller ”annonce”, der skal stå tydeligt, som det første i opslaget.

Det skal altid fremgå tydeligt, hvis en medarbejder eller andre reklamerer på vegne af en virksomhed, fx via et socialt medie som Facebook.

Virksomheden oplyste, at den ikke længere indgik aftaler med sine medarbejdere om at reklamere for virksomheden på Facebook, og at virksomheden fremover ville opfylde de krav, som Forbrugerombudsmanden havde stillet til markering af reklamer.

Forbrugerombudsmanden besluttede derfor at afslutte sagen med en indskærpelse af reglerne over for virksomheden.