Sag

Opdateret


1996-116/5-27

  • 4
  • 1

Duftmarketing

Forbrugerombudsmanden udtalte generelt, at duftmarketing er betænkelig, såfremt duftpåvirkningerne anvendes til at vildlede forbrugerne. Brug af dufte, der understreger eller illustrerer et produkts egenskaber kan imidlertid ikke generelt siges at være i strid med god markedsføringsskik.

Forbrugerombudsmanden har tidligere, som refereret i Juridisk årbog 1995, afsn. 2.1.2.8 udtalt, at han finder anvendelsen af duftmarketing ­ dvs. brug af dufte til at påvirke forbrugerens underbevidsthed med det formål at øge salget af en vare ­ er betænkelig. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er det, i lighed med andre markedsføringsteknikker der påvirker forbrugernes underbevidsthed, i strid med god markedsføringsskik, såfremt forbrugerne ikke er klar over, at de udsættes for denne påvirkning.

Forbrugerombudsmanden har i den forbindelse lagt vægt på, at skjult reklame generelt anses for at være i strid med god markedsføringsskik, jf. princippet bag TV-reklamedirektivet og art. 11 i ICC-reklamekodeks.

Forbrugerombudsmanden modtog herefter en henvendelse fra et reklamebureau, der beskæftigede sig med duftmarketing. Bureauet udbad sig en forhåndsbesked vedrørende deres koncept. Forbrugerombudsmanden svarede, at en forhåndsbesked, jf. markedsføringslovens § 18 [nu § 25], forudsætter, at han udtaler sig om et konkret påtænkt markedsføringstiltag. Da det falder uden for rammerne af § 18 [nu § 25] at tage stilling til et generelt markedsføringskoncept, blev anmodningen blev afslået.

Forbrugerombudsmanden fandt dog anledning til at fremkomme med nogle mere generelle betragtninger vedrørende duftmarketing. Heri fastholdt han den tidligere udtalelse, men præciserede, at brug af dufte, der understreger eller illustrerer et produkts egenskaber ­ eksempelvis udsendelse af appelsinduft i frugtafdelingen ­ ikke generelt kan siges at være i strid med god markedsføringsskik.

Anvendes duftpåvirkningerne til at vildlede forbrugerne, forholder det sig anderledes. Det vil således kunne indebære en overtrædelse, såfremt man ved dufte forleder forbrugerne til at tro, at en vare har egenskaber, den rent faktisk ikke har. Såfremt forretninger anvender udsendelse af dufte som led i markedsføringen, finder Forbrugerombudsmanden det rimeligt, at forbrugerne oplyses herom ved skiltning i forretningen.(1996-116/5-27)