Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
09/06081

Lovgivning

  • 13

Pladsreservationsgebyr ved parkering

I en sag vedrørende pladsreservationsgebyr ved onlinebestilling af parkeringsplads, fandt Forbrugerombudsmanden, at når der er mulighed for at afgive onlinebestilling, skal prisen i bestillingsfeltet være inklusive alle gebyrer, som er forbundet med onlinebestillingen, jf. markedsføringslovens § 13.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage fra en forbruger vedrørende pladsreservationsgebyr i forbindelse med onlinebestilling af parkeringsplads.

Klager anførte, at man ved onlinebestilling blev pålagt et pladsreservationsgebyr på 35 kr., men at dette ikke var medregnet i den pris, der blev vist i bestillingsfeltet på hjemmesiden. Herved var prisen reelt 35 kr. højere end den pris, der fremgik af prisoversigten.

På den baggrund rettede Forbrugerombudsmanden henvendelse til den erhvervsdrivende og gjorde opmærksom på, at selskabet efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke overholdte markedsføringslovens § 13, stk. 1 og 2, da det af denne bestemmelse følger, at en erhvervsdrivende tydeligt skal oplyse om den samlede pris for en vare eller tjenesteydelse inklusive alle gebyrer mv., første gang prisen bliver vist.

Med henvisning til markedsføringslovens § 13, er det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at når der er mulighed for at afgive onlinebestilling, skal prisen i bestillingsfeltet være inklusive alle gebyrer, som er forbundet med onlinebestillingen.

På baggrund af Forbrugerombudsmandens henvendelse rettede den erhvervsdrivende herefter hjemmesiden og bestillingsfunktionen til.