Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
09/03346

Lovgivning

  • 3
  • 13

Indskærpelse for uklare oplysninger om mindsteudgift

Forbrugerombudsmanden har indskærpet over for en udbyder af tv, at prisoplysninger skal være retvisende. Det sker efter en annonce i en lokalavis, hvor udbyderen ikke på tilstrækkelig klar måde havde oplyst prisen på en digital modtagerboks med tilhørende abonnement.

I annoncen blev det oplyst, at forbrugerne kunne købe en digital modtagerboks til kr. 0,-, og først når man bladrede om til næste side, hvor annoncen fortsatte, blev det imidlertid oplyst, at forbrugeren for at købe modtagerboksen til den oplyste pris skulle tegne et introduktionsabonnement på 12 måneder, der havde en samlet mindsteudgift på kr. 2.208,-.

Denne fremgangsmåde fandt Forbrugerombudsmanden var i strid med markedsføringslovens § 3 om forbuddet mod vildledning og § 13 om pligten til at oplyse den samlede pris, og Forbrugerombudsmanden indskærpede derfor reglerne over for den erhvervsdrivende.