Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/12278

Lovgivning

  • 1

Reklamefilm med letpåklædte kvinder var ikke i strid med god skik

Reklamefilm, som bl.a. viste letpåklædte kvinder, var ikke i strid med retningslinjerne om kønsrelateret reklame og god markedsføringsskik. Forbrugerombudsmanden havde kun modtaget én klage og fandt ikke at kunne fastslå, at reklamefilmen utvivlsomt er egnet til at vække forargelse.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage over en reklamefilm med bl.a. letpåklædte kvinder, som blev vist i første sals højde i et butiksvindue på en gågade. Ifølge klagen indeholdt filmen pornografiske scener.

Forbrugerombudsmanden henviste til retningslinjerne om kønsrelateret reklame, hvorefter en reklame, hvor nøgenhed, lettere påklædte personer eller erotik indgår som væsentlige virkemidler, som udgangspunkt er uanstændig og i strid med god skik, hvis reklamen utvivlsomt er egnet til at vække forargelse.

Forbrugerombudsmanden konstaterede, at selvom reklamefilmen kunne virke stødende på nogen, kunne det ikke fastslås, at filmen utvivlsomt var egnet til at vække forargelse. Forbrugerombudsmanden tillagde det vægt, at det generelle mode- og mediebillede giver et betydeligt spillerum for reklamer, at filmen hverken var kvindeundertrykkende eller reducerede et køn til sexobjekt, at den blev afspillet fra første sals højde, og at Forbrugerombudsmanden kun havde modtaget én klage over reklamefilmen.

På den baggrund vurderede Forbrugerombudsmanden, at reklamefilmen ikke var uanstændig og i strid med retningslinjerne om kønsrelateret reklame og god markedsføringsskik.