Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/03600

Lovgivning

  • 1
  • 6 8
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet

Omdeling af vareprøver og kuponhæfter i en spand

Forbrugerombudsmanden udtalte i en forhåndsbesked, at omdeling af vareprøver og kuponhæfter, der placeres i spande ude foran dørene på kollegier, var i strid med markedsføringslovens § 1 om god skik.

Forbrugerombudsmanden modtog en anmodning om en forhåndsbesked fra en erhvervsdrivende, der ønskede at få oplyst, om de måtte ringe på hos kollegier med henblik på at blive lukket ind og sætte en spand med vareprøver og et kuponhæfte uden for hver beboers dør.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at omdeling af skriftlige henvendelser, reklamemateriale eller vareprøver ikke i sig selv vil være i strid med forbrugeraftalelovens § 6, stk. 1, om uanmodede henvendelser, så længe den erhvervsdrivende ikke i forbindelse med omdelingen tager personlig kontakt til forbrugeren.

I den forbindelse oplyste Forbrugerombudsmanden, at en erhvervsdrivende, der benytter en ikke- erhvervsdrivende til at foretage en handling, som den erhvervsdrivende ikke selv kan foretage, efter omstændighederne vil kunne straffes for overtrædelse af forbrugeraftalelovens § 6, stk. 1, hvis den ikke-erhvervsdrivende henvender sig til nogen på en måde, der er omfattet af bestemmelsen.

På trods af at der ikke tages personlig kontakt til forbrugeren, vil fremgangsmåden imidlertid være i strid med markedsføringslovens § 1, stk. 1, da adresseløse forsendelser ikke ved afleveringen må blive siddende i brevindkastet (brevsprækken), i brevkassen (postkassen) eller i brevkasseanlægget, sættes i dørhåndtaget, sættes på dørmåtten/i opgangen, i ejendommens indgangsparti/i havegangen el.lign.

Dette skal blandt andet ses i lyset af, at uvedkommende ikke skal kunne konstatere, at der ikke er nogen hjemme på adressen.

Omdeling af adresseløse forsendelser, herunder vareprøver og genstande til opbevaring af forsendelserne, skal i det hele ske på en ordentlig og hensigtsmæssig måde til mindst mulig ulempe for modtageren.