Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2003-1141/5-37

Lovgivning

  • 1

Udsendelse af skriftlige lånetilbud

På baggrund af en række henvendelser undersøgte Forbrugerombudsmanden en låneudbyders direkte markedsføringsmateriale. Forbrugerombudsmanden fandt dog ikke, at der var grundlag for at forbyde dette.

Forbrugerombudsmanden fik mange henvendelser om en låneudbyders markedsføring.

En virksomhed kan lovligt udsende skriftligt materiale, lånetilbud e.l. til navngivne personer. Nogle virksomheder har måske endda indrettet deres virksomhed på alene at henvende sig til potentielle kunder på denne måde.

Formen eller måden det sker på kan efter omstændighederne være så anmassende eller grov, at det kan være i strid med god markedsføringsskik. Forbrugerombudsmanden har ved tidligere lejligheder henstillet til erhvervsorganisationer og virksomheder at dæmpe aggressiviteten i markedsføringen af lov og kreditter, der lanceres over for forbrugere.

En erhvervsdrivende har forinden der udsendes direkte markedsføringsmateriale til fysiske personer pligt til at undersøge, at disse ikke via Det Centrale Personregister har frabedt sig fremsendelsen af sådant materiale.

Forbrugerombudsmanden er bekendt med låneudbyderens hidtidige anvendte markedsføringsmateriale og har ikke fundet grundlag for at forbyde dette. Forbrugerombudsmanden finder, at materialet indeholder de oplysninger, som er nødvendige for at forstå baggrunden for henvendelsen. Låneudbyderen har oplyst, at man er fuld ud opmærksom på reglerne i markedsføringsloven om direkte markedsføring, og at man gør alt for at overholde disse regler.