Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/07160

Lovgivning

  • 3
  • 9

Indskærpelse for vildledende markedsføring af rabatkupon i tilbudsavis

Forbrugerombudsmanden fandt det i strid med markedsføringsloven, at en virksomhed i sin tilbudsavis havde angivet en forkert pris for en vare.

Prisen var angivet til 699,95 kr. og fremkom bl.a. ved, at der var fratrukket en rabatkupon på 200 kr. Det viste sig imidlertid, at den omtalte rabatkupon kun udgjorde 100 kr.

Rabatkuponen skulle udnyttes på en måde, hvor den først blev refunderet forbrugeren noget tid efter købet. Dette fremgik imidlertid ikke af tilbudsavisen.
Forbrugerombudsmanden fandt, at virksomhedens manglende beskrivelse af fremgangsmåden for udnyttelse af ovennævnte rabatkupon i tilbudsavisen ligeledes var i strid med markedsføringsloven. 
Forbrugerombudsmanden blev opmærksom på, at en virksomhed i sin tilbudsavis i juni 2014 markedsførte en vare til en pris på 699,95 kr. Denne pris fremkom blandt andet ved, at der var fratrukket en rabatkupon på 200 kr. Rabatkuponen fandtes ved at gå ind på producentens hjemmeside. Det fremgik imidlertid på producentens hjemmeside, at rabatkuponen kun var på 100 kr.
Forbrugerombudsmanden fandt det i strid med markedsføringslovens § 3, stk. 1, at virksomheden havde forkerte rabatoplysninger i tilbudsavisen.
Det fremgik i øvrigt, når man gik ind på producentens hjemmeside og fandt rabatkuponen, at rabatkuponen skulle udnyttes ved, at man – efter købet – indsendte stregkoden fra emballagen, købskvitteringen samt rabatkuponen til producenten, hvorefter man ville få refunderet det beløb, som rabatkuponen lød på. Det fremgik imidlertid ikke af tilbudsavisen, hvor rabatkuponen blev markedsført, at det var på denne måde, rabatkuponen skulle udnyttes, og at man ikke fik fratrukket rabatten i forbindelse med købet i butikken.
Forbrugerombudsmanden fandt det i strid med markedsføringslovens § 9, stk. 1, at tilbudsbetingelserne ikke fremgik klart og tydeligt i tilbudsavisen.
Forbrugerombudsmanden afsluttede sagen med en indskærpelse af reglernes overholdelse.