Sag

Opdateret


1169/5-380

  • 1

Øreafrunding ved betaling med Dankort

Det er ikke i orden, at butikkerne afrunder det beløb, der skal betales, når man betaler med Dankort.

Forbrugerombudsmanden modtog en henvendelse fra en forbruger, som havde oplevet, at en butik foretog afrunding til nærmeste 25-øre, når han betalte med Dankort. Forbrugerombudsmanden kontaktede forretningen, som oplyste, at det måtte være en fejl, da det ikke var forretningens praksis.

Sagen giver imidlertid Forbrugerombudsmanden anledning til at præcisere, at det som udgangspunkt er i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1, at foretage afrunding ved betaling med Dankort.

Betalingen skal gennemføres på det præcise beløb, også selvom dette er ”skævt”. Det gælder også, hvis kunden eksempelvis beder om at hæve ”100 kr. over beløbet.”

Afrunding til nærmeste 25-øre kan kun ske, når der betales med mønter og sedler, idet 5 og 10-ørerne er afskaffet. Afrunding ved kontant betaling er reguleret i Møntloven (www.retsinformation.dk).