Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/05509

Lovgivning

  • 1

I strid med god markedsføringsskik at give forkerte oplysninger om forsikringsdækning

Et rejsebureau skrev i et rejseinformationsbrev, som det sendte ud til forbrugere, der havde købt en rejse, at man ved rejser til Tyrkiet var dækket af den offentlige danske rejsesygesikring, hvilket imidlertid ikke var tilfældet. Forbrugerombudsmanden indskærpede reglerne om god markedsføringsskik over for selskabet.

En forbruger, der havde købt en rejse hos rejsebureauet, fik efterfølgende tilsendt et rejseinformationsbrev.

I dette brev var det angivet, at man ved den typiske fritidsrejse til Tyrkiet var dækket af dansk offentlig sygesikring.

Dette var imidlertid ikke korrekt, idet Tyrkiet ikke var omfattet af den offentlige rejsesygesikring.

Forbrugerombudsmanden fandt, at rejsebureauet havde handlet i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1, stk. 1, ved at have givet forbrugerne ukorrekte oplysninger om, hvordan man var dækket ved en rejse til Tyrkiet.

Forbrugerombudsmanden indskærpede herefter reglerne om god markedsføringsskik over for rejsebureauet.