Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/04639

Lovgivning

  • 1

Fejl i forløbet omkring en virksomheds overtagelse af kunder fra en anden virksomhed kritiseres

Forbrugerombudsmanden fandt det kritisabelt, at forbrugeres opsigelsesfrist var overskredet inden fremsendelse af orienteringsskrivelser til forbrugere, hvor der var adgang til at opsige kundeforholdet.

I forbindelse med overtagelse af en anden virksomheds kunder, fremsendte den overtagende virksomhed en orientereringsskrivelse til de berørte forbrugere den 18. februar 2014 med mulighed for at opsige deres kundeforhold inden den 14. februar 2014.

Da opsigelsesfristen var overskredet allerede ved fremsendelse af disse orienteringsskrivelser, fandt Forbrugerombudsmanden forløbet for kritisabelt.

Derfor anmodede Forbrugerombudsmanden den overtagende virksomhed om at afgive et tilsagn om, at virksomheden accepterede opsigelser, der var fremkommet inden den 30. april 2014.

Virksomheden rettede ind efter Forbrugerombudsmandens anvisninger.