Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2005-1100/5-481

Lovgivning

  • 1

Ændring af redningsabonnement

En udbyder af redningstjenester ændrer brev om negativ aftalebinding til abonnenter efter at Forbrugerombudsmanden udtalte, at selskabets fremgangsmåde var i strid med markedsføringslovens § 1.

En udbyder af redningstjenester sendte hen over sommeren et brev til selskabets abonnenter på bilabonnement med orientering om en supplerende dækning mod en præmieforhøjelse på 48 kr. Det blev også oplyst i brevet, at de abonnenter der ikke ønskede den supplerende dækning kunne framelde sig den nye dækning.

Forbrugerombudsmanden modtog adskillige klager fra abonnenter, der ikke brød sig om fremgangsmåden. Klagerne anførte, at ændringerne i abonnementet skete automatisk, og at oplysningerne om ændringerne var gemt godt af vejen i brevet, således at der var risiko for, at man kunne overse muligheden for at sige ”nej tak”.

På den baggrund tog Forbrugerombudsmanden sagen op over for udbyderen.

”Negativ aftalebinding”, hvor en abonnents tavshed anses for en stiltiende accept, er som udgangspunkt i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1.

Negativ aftalebinding kan dog efter omstændighederne accepteres fx i situationer, hvor der er hjemmel til denne fremgangsmåde i det oprindelige aftaleforhold, eller hvor ændringerne gennemgående er til forbrugernes fordel, fx i form af en bedre dækning - dog forudsat, at præmiestigningen er af en ubetydelig størrelse.

Dette havde Forbrugerombudsmanden meddelt udbyderen i foråret, da selskabet bad om en forhåndsbesked om en sådan fremgangsmåde. 

Det er også en forudsætning, at oplysninger til abonnenterne om ændring i abonnementet og præmien, herunder muligheden for at sige ”nej tak”, er fremhævet klart og tydeligt i et brev på en måde, så oplysningerne bliver læst og forstået.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at der kunne rejses tvivl om klarheden og tydeligheden i udbyderens brev til abonnenterne.

Udbyderen ændrede derfor udformningen af de breve, som skulle udsendes til et antal abonnenter, således at kravet om klarhed og tydelighed var opfyldt.

Forbrugerombudsmanden afsluttede herefter sagen. (2005-1100/5-481).