Afgørelse

Sagsnummer
22/09019

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5
  • 6

Virksomhed kunne ikke lovligt markedsføre beklædningsgenstande med et grønt mærkat med udsagnet "indeholder økologisk bomuld"

Forbrugerombudsmanden vurderede, at grønne mærkater med formuleringerne "indeholder økologisk bomuld" og "contains recycled material" ikke lovligt kunne benyttes i markedsføring af beklædningsgenstande, fordi det ikke fremgik, at de indeholdt minimum 20 % økologisk bomuld.

En virksomhed ønskede at markedsføre deres tekstilvarer/beklædningsdele med to forskellige grønne mærkater.

Det ene mærkat havde formuleringen ”indeholder økologisk bomuld” skrevet på en grøn baggrund suppleret af et billede af en bomuldsblomst. Dette mærkat skulle anvendes på beklædningsdele, som indeholdt minimum 20 % økologisk bomuld. Det andet mærkat havde formuleringen ”contains recycled material” og illustrerede to cirkelformede pile på en grøn baggrund. Dette mærkat skulle anvendes på beklædningsdele, som bestod af minimum 20 % genanvendt materiale.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at mærkatet med teksten ”indeholder økologisk bomuld” ville kunne give gennemsnitsforbrugeren et indtryk af, at beklædningsdelene var lavet af minimum 95 % økologisk bomuld. Forbrugerombudsmanden vurderede tilsvarende, at mærkatet med teksten ”contains recycled material” ville kunne opfattes som en tilkendegivelse af, at beklædningsdelene var lavet af minimum 95 % genanvendt materiale. Forbrugerombudsmanden henviste i denne forbindelse til Rådets forordning (EF) Nr. 848/2018 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 834/2007, hvoraf det fremgår, at mindst 95 vægtprocent af de ingredienser, der er af langbrugsoprindelse, er økologiske.  

Forbrugerombudsmanden udtalte, at det skal fremgå tydeligt, hvad de enkelte mærkater betyder. Da det ikke fremgik klart og tydeligt, at beklædningsdelene indeholdt minimum 20 % økologisk bomuld eller bestod af minimum 20 % genanvendt materiale, ville mærkaterne være egnede til at vildlede forbrugeren.

Virksomheden oplyste, at produkternes materiale ville fremgå af et påsat Care label. Dette ville ifølge Forbrugerombudsmanden ikke føre til en ændret vurdering, da det ikke kan forventes, at den gennemsnitlige forbruger vil orientere sig i de enkelte beklædningsdeles tøjmærkater, inden de foretager et køb.

Forbrugerombudsmanden henviste til vildledningsbestemmelserne i markedsføringslovens §§ 5 og 6, sammenholdt med § 8, og dokumentationskravet i § 13. Forbrugerombudsmanden henviste desuden til sin vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. samt til sin kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring.