Afgørelse

Sagsnummer
20/01511

Lovgivning

  • 5
  • 6
  • 8, stk. 2

Vildledende meddelelser om spærring af kort, hvis forbrugeren ikke opdaterede sine kontaktdata

Det var vildledende markedsføring, da en kreditgiver skrev til en forbruger om spærring af et kort, som var udløbet for tre år siden.

En kreditgiver sendte i december 2019 breve til en forbruger med oplysning om, at forbrugerens kreditkort ville blive spærret, hvis ikke forbrugeren henvendte sig. I januar 2020 sendte kreditgiver endnu et brev om at kortet kunne blive åbnet igen, hvis forbrugeren identificerede sig ved brug af NemID i netbanken. Ifølge brevene var det kreditgivers overholdelse af hvidvaskloven, som var årsagen til henvendelserne. Forbrugeren havde ikke et kreditkort hos kreditgiveren og klagede til Forbrugerombudsmanden over henvendelserne.

Kreditgiveren oplyste til Forbrugerombudsmanden, at forbrugeren blev kunde i 2013 og havde haft et kreditkort frem til november 2016. Herefter havde forbrugeren været ”sovende kunde uden kort” hos kreditgiveren.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at kreditgiver havde overtrådt vildledningsforbuddet i markedsføringslovens §§ 5 og 6, jf. § 8, idet kreditgiveren i sine breve først lod forbrugeren tro, at forbrugeren havde et kort, som ville blive spærret, hvis forbrugeren ikke identificerede sig, og derefter gav forbrugeren det indtryk at kortspærringen kunne ophæves, hvis forbrugeren henvendte sig, selvom data i kreditgiverens egne systemer viste, at forbrugeren ikke havde haft et kort eller et engagement hos kreditgiveren de sidste tre år.

Forbrugerombudsmanden indskærpede reglerne over for kreditgiveren.