Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/01984

Lovgivning

  • 1

Ophævelse af Forbrugerombudsmandens retningslinjer for anvendelse af portrætbilleder eller andre personlige kendetegn i markedsføringen.

Forbrugerombudsmanden har pr. 1.december 2013 ophævet retningslinjer for anvendelse af portrætbilleder eller andre personlige kendetegn i markedsføringen.

Beslutningen er sket i lyset af, at de mere end tyve år gamle retningslinjer ikke stemte overens med gældende retstilstand.

Der er ikke ved ophævelsen tilsigtet nogen materiel ændring i den beskyttelse, der efter Forbrugerombudsmandens praksis og efter retspraksis i almindelighed gælder ved brug af portrætbilleder eller andre personlige kendetegn i markedsføringen. Denne beskyttelse bliver videreført i Forbrugerombudsmandens praksis med hjemmel i markedsføringslovens § 1, stk. 1, om god markedsføringsskik. 

Der er indtil videre ikke planer om nye retningslinjer på området, da det er Forbrugerombudsmandens vurdering, at der ikke er behov herfor.