Sag


20/08515

  • 11
  • 11b

Logo for et spil og en bank markedsført samtidigt vil være i strid med markedsføringslovens § 11 b

Forbrugerombudsmanden vurderede, at markedsføringslovens § 11 b ville blive overtrådt, hvis et logo for en bank og et logo for et spil blev markedsført samtidigt på et sportsholds træningstøj, eller på en pressevæg, eller hvis det ene logo blev markedsført på tøjet, mens det andet logo samtidigt blev markedsført synligt på pressevæggen.

I en anmodning om forhåndsbesked blev Forbrugerombudsmanden oplyst om, at logoet for hhv. en spiludbyders spil og en bank havde figureret sammen på markedsføringsflader i forbindelse med de to virksomheders sponsorater af sportshold, inden markedsføringslovens § 11 b var trådt i kraft den 1. juli 2020. Blandt andet var begge logoer vist på holdenes træningstøj samt på pressevægge. Sammen med anmodningen om forhåndsbesked var der blandt andet vedlagt et foto, hvor holdets spillere sad i træningstøjet foran en pressevæg, der markedsførte logoet for spillet og for banken.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at efter ordlyden af bestemmelsen i markedsføringslovens § 11 b, stk. 1, er enhver form for markedsføring af forbrugslånsvirksomheder i forbindelse med markedsføring af spil forbudt.

Forbrugerombudsmanden antog, at banken udbød forbrugerkreditaftaler og derfor var en forbrugslånsvirksomhed omfattet af forbuddet i § 11 b, stk. 1.

Forbrugerombudsmanden bemærkede desuden, at det udtrykkeligt fremgår af lovforarbejderne, at markedsføring af forbrugslånsvirksomheders navn, logo eller andre kendetegn er omfattet af forbuddet, uanset hvor markedsføringen finder sted.

Ved fortolkningen af begrebet ”i forbindelse med” lagde Forbrugerombudsmanden vægt på, at annoncering for spil og forbrugslånsvirksomheder ifølge forarbejderne ikke må ske i fx samme artikel i avisen eller klubbladet, ligesom annoncerne ikke må vises på samme side eller to sider, der kan ses samtidigt af læseren. Derudover lagde Forbrugerombudsmandens vægt på, at det for så vidt angår markedsføring i TV-programmer fremgår af forarbejderne, at forbuddet også kan omfatte markedsføring som sker over et vist tidsinterval, fx i reklameblokke eller i flere programmer med indbyrdes sammenhæng.

Markedsføringen ville efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ske ”i forbindelse med hinanden” og dermed være i strid med forbuddet i markedsføringslovens § 11 b, hvis der på sportsholdets træningstøj både blev markedsført et logo for en bank og et logo for et spil, eller hvis der på en pressevæg vises et logo for en bank og et logo for et spil, således som det fremgik af fotoet. Det ville endvidere være en overtrædelse af forbuddet, hvis fx et logo for et spil blev markedsført på træningstøjet, mens et logo for en bank samtidigt var synligt på pressevæggen.

Bemærkningerne i lovforarbejderne om at forbuddet ikke omfatter forbrugslånsvirksomheders sponsorering af sportsklubber og lignende, var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse alene en præcisering af, at sponsorering fortsat kan ske, forudsat at markedsføringen af henholdsvis forbrugslånsvirksomheder og spiludbydere og deres produkter ikke sker i forbindelse med hinanden.