Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
FO 90-1643-5

Lovgivning

  • 2

Kommunes opkrævning af afgifter

En kommunens fastsættelse af priser og vilkår for opkrævning af vand- og vandafledningsafgift kunne ikke sidestilles med privat erhvervsvirksomhed og var derfor ikke omfattet af markedsføringsloven.

En forbruger klagede over en kommunes praksis ved opkrævning af a conto bidrag for levering af vand og vandafledning, da der blev opkrævet a conto bidrag for 19 måneders forbrug, mens der kun blev afregnet for årsforbruget.

Under henvisning til at der i lov om vandforsyning m.v. og lov om betalingsregler for spildevandsanlæg findes detaljerede forskrifter om fremgangsmåden om kompetencen for kommuners opkrævning af vandafgift og vandafledningsafgift, fandt Forbrugerstyrelsen, at kommunens fastsættelse af priser og vilkår for opkrævning af vand- og vandafledningsafgift ikke kunne sidestilles med privat erhvervsvirksomhed og derfor ikke var omfattet af markedsføringsloven. Sagen blev oversendt til Tilsynsrådet, som ikke fandt grundlag for at udtale, at det af kommunen anvendte princip strider mod lovgivningen. (FO 90-1643-5)
Juridisk Årbog 1991, side 37