Afgørelse

Sagsnummer
21/11590

Lovgivning

  • 3, stk. 1

Elselskab kunne ikke påberåbe sig et vilkår om ”automatisk at flytte med” på forbrugerens nye adresse

Et elselskab havde et vilkår om, at elselskabet ”automatisk flytter med” på forbrugerens nye adresse. Elselskabet påberåbte sig vilkåret, efter at elselskabet havde modtaget en meddelelse fra Datahub om, at leveringen af strøm på forbrugerens tidligere adresse og dermed elaftalen med forbrugeren var ophørt. Efter elaftalens ophør kunne elselskabet dog ikke påberåbe sig et vilkår om at ”flytte med” og levere strøm på forbrugerens nye adresse.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage fra en forbruger over, at det elselskab, som havde leveret strøm på forbrugerens tidligere adresse, på ny havde tilmeldt ham som kunde på forbrugerens nye adresse. Tilmeldingen skete på trods af, at forbrugeren havde indgået en aftale med et andet elselskab om levering af strøm på hans nye adresse. Derudover havde elselskabet allerede bekræftet pr. mail, at forbrugerens elaftale var ophørt.

Elselskabet oplyste, at baggrunden for elselskabets tilmelding af forbrugeren som kunde på forbrugerens nye adresse var et aftalevilkår i elselskabets handelsbetingelser om, at elselskabet ”automatisk flytter med” på forbrugerens nye adresse ved flytning.

Forbrugerombudsmandens vurderede, at elselskabet ikke var berettiget til at levere strøm til forbrugeren på forbrugerens nye adresse i medfør af et aftalevilkår, allerede fordi aftalen med det pågældende aftalevilkår vedrørende levering af el til forbrugerens tidligere adresse var ophørt. 

Forbrugerombudsmanden understregede, at et elselskab ikke kan påberåbe sig et sådant aftalevilkår om ”automatisk at flytte med” på forbrugerens nye adresse over for forbrugeren, efter at selskabet har modtaget en meddelelse om ophør af elaftalen med selskabet. Årsagen til ophøret, eller hvem der har initieret ophøret, var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse uden betydning, når aftalen er gyldigt ophørt.

Forbrugerombudsmanden lagde bl.a. vægt på elleveringsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, hvorefter en elkunde aftaler skift af elselskab med sit fremtidige elselskab. 

Forbrugerombudsmanden lagde også vægt på udgangspunktet i lovgivningen på elområdet, hvorefter at en ny ejer får leveret strøm fra det hidtidige elselskab på adresse, medmindre den nye ejer indgår en elaftale med et andet elselskab. Det følger af elleveringsbekendtgørelsens § 10.

Det var derfor Forbrugerombudsmandens opfattelse, at elselskabets handlinger var i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 3.