Afgørelse

Sagsnummer
17/02021

Lovgivning

  • 6

E-mail til tidligere kunder med tilbud om billetter til kulturarrange-ment krævede modtagerens samtykke

En almennyttig kulturforening kunne ikke lovligt sende uanmodede e-mails med tilbud om billetter til et kulturarrangement til personer, som tidligere havde købt lignende ydelser hos foreningen.

En almennyttig kulturforening ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om de lovligt kunne sende uanmodede mails med tilbud om billetter til personer, som året før havde købt billetter til et lignende arrangement hos foreningen.

Det var Forbrugerombudsmandens vurdering, at det ville være i strid med markedsføringslovens § 6, stk. 1, at sende en mail med det pågældende indhold uden forudgående samtykke fra modtageren. Uanset at der var tale om en almennyttig forening, var der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse tale om markedsføring af en aktivitet, som normalt udøves af erhvervsvirksomheder. Aktiviteten var derfor omfattet af markedsføringslovens bestemmelser.

Da der var tale om en ydelse svarende til den, modtagerne af e-mailen tidligere havde købt hos foreningen, var det Forbrugerombudsmanden vurdering, at markedsføringen ville være omfattet af undtagelsen i markedsføringslovens § 6, stk. 2, som giver erhvervsdrivende mulighed for at markedsføre egne tilsvarende produkter og tjenesteydelser via elektronisk post til tidligere kunder. Forbrugerombudsmanden meddelte foreningen, at dette dog forudsatte, at modtagerne havde haft mulighed for at frabede sig markedsføring i forbindelse med det tidligere køb, og at det ikke var tilstrækkeligt at give denne mulighed i den e-mail, som foreningen ønskede at sende ud. Foreningen havde oplyst, at de ikke havde mulighed for at undersøge, om modtagerne havde haft mulighed for at frabede sig markedsføring i forbindelse med det tidligere køb.