Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
10/04578

Lovgivning

  • 1

Særlige rabatter og tilbud til kunder med fordelskort ville være lovligt

I forbindelse med et byggemarkeds anmodning om forhåndsbesked udtalte Forbrugerombudsmanden, at det ville være lovligt at markedsføre differentierede rabatordninger til udvalgte kundekredse, såfremt udvælgelsen var sagligt begrundet.

En byggemarkedskæde påtænkte at indføre et fordelskort, som alle byggemarkedets kunder kunne oprette både i forretningen og på forretningens hjemmeside.

Med fordelskortet ville kunderne blandt andet kunne opnå særlige fordele ved leje af værktøj, særtilbud, rabat ved udvalgte samarbejdspartnere, invitationer til arrangementer. Derudover ville kunderne få en personlig underside på kædens hjemmeside. Fordelskortet ville endvidere give kunden mulighed for at modtage målrettede tips og tilbud mv. via e-mail, såfremt den pågældende kunde accepterede at modtage sådanne e-mails. Endelig skulle det være muligt at tilknytte fordelskortet til kundens eventuelle kontokort til forretningen.

I forbindelse med anmodningen om forhåndsbesked anmodede byggemarkedet om Forbrugerombudsmandens stillingtagen til, om man var forpligtet til at give samme rabatter til alle kunder, eller om man kunne tilbyde særskilte rabatter til de kunder, som valgte at oprette et fordelskort.

Efter en gennemgang af de fremsendte oplysninger udtalte Forbrugerombudsmanden, at det efter vores opfattelse ikke ville indebære en overtrædelse af markedsføringsloven at tilbyde fordelskortet til byggemarkedets kunder. Forbrugerombudsmanden udtalte videre, at differentierede rabatordninger til udvalgte kundekredse ville være lovlige, såfremt udvælgelsen var sagligt begrundet.