Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1997-7242/7-22

Lovgivning

  • 3

Fordelskort med hemmelige rabatter

Optikerkædes markedsføring af fordelskort var ulovligt, bl.a. fordi det ikke klart fremgik, hvem der kunne opnå rabatten, og fordi fordelskortet faldt ind under forbuddet mod rabatkuponer.

Forbrugerombudsmanden modtog i slutningen af 1997 en henvendelse vedrørende en større optikerkædes markedsføring af et såkaldt fordelskort med hemmelige rabatter, som øjensynligt kun ville komme optikerkædens faste kunder tilgode.

Forbrugerombudsmanden udtalte i den forbindelse, at det forhold, at der gives rabat eller anden særlig fordel til en afgrænset gruppe, blandt andet forretningens kundekreds, er omfattet af kravet i prismærkningslovens § 1, stk. 2 om, at det ved tydelig skiltning ved samtlige døre til forretningslokalet skal oplyses, at en sådan rabat gives. Ved skiltningen skal anføres, hvilke grupper der modtager rabat eller anden særlig fordel samt størrelsen af den maksimale rabat eller fordel. Derudover skal forretningen efter anmodning forevise en liste over, hvilke varer der omfattes af rabatten eller fordelen, samt over størrelsen i beløb eller procent af prisen.

Derudover udtalte Forbrugerombudsmanden, at såfremt der er tale om rabat, der kunne opnås af alle optikerkædens kunder, blot disse kunder vidste, at rabatterne var der, ville der kunne være tale om vildledende reklame efter markedsføringslovens § 2, stk. 1 [nu § 3, stk. 1], over for de faste kunder, der blev lokket med hemmelige tilbud, som det blev oplyst, at kun de kunne få.

Endelig udtalte Forbrugerombudsmanden, at det udsendte fordelskort, som skulle afrives reklamematerialet, var i strid med markedsføringslovens § 8 [nu § 10], som forbyder rabat eller anden ydelse ved brug af mærker, kuponer eller lignende, der er stillet til rådighed af erhvervsdrivende forud for køb af en vare eller ved udførelse af en arbejds- eller tjenesteydelse.

Da markedsføringskampagnen foregik over en afgrænset periode på en måneds tid, og da Forbrugerombudsmandens udtalelse forelå i slutningen af denne periode, fandt Forbrugerombudsmanden ikke anledning til at gribe ind over for optikerkæden i denne situation, men gjorde opmærksom på, at han gik ud fra, at optikerkæden fremover ville afstå fra at anvende denne form for markedsføring.