Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/11752

Lovgivning

  • 14a

Markedsføringslovens § 14 a gælder ikke for helt rente- og omkostningsfrie kreditter

Når erhvervsdrivende markedsfører forbrugerkreditter, der ydes rentefrit og uden andre omkostninger, skal der ikke gives standardkreditoplysninger i form af et repræsentativt eksempel efter markedsføringslovens § 14 a.

I en forhåndsbesked til en brancheorganisation meddelte Forbrugerombudsmanden, at oplysningspligten i markedsføringslovens § 14 a efter hans opfattelse ikke finder anvendelse, når der er tale om markedsføring af helt rente- og omkostningsfrie lån til forbrugere.
Forbrugerombudsmanden lagde følgende til grund for sin vurdering:

Markedsføringslovens § 14 a implementerer forbrugerkreditdirektivets (1) artikel 4 og artikel 21, litra a.

Bemærkningerne (2) til markedsføringslovens § 14 a tyder på, at det formentlig har været lovgivers intention at give markedsføringslovens § 14 a samme anvendelsesområde som forbrugerkreditdirektivet.

På den baggrund – og idet der er tale om en strafbelagt bestemmelse – fortolker Forbrugerombudsmanden markedsføringslovens § 14 a indskrænkende, således at bestemmelsen ikke finder anvendelse, når der er tale om markedsføring af forbrugerkredit, som ydes helt rente- og omkostningsfrit.

For markedsføring af sådanne forbrugerkreditter gælder dog stadig markedsføringslovens øvrige bestemmelser, herunder § 3 om forbud mod vildledende markedsføring. Derudover gælder reglerne i bekendtgørelse nr. 1203 af 28. september 2010 om information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud og valutakurser samt bekendtgørelse nr. 1210 af 24. oktober 2010 om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter.

 

(1): Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (2008/48/EF) af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler

(2): Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring fremsat den 16. december 2009 (2009/1 LSF 91)