Afgørelse

Sagsnummer
18/04474

Lovgivning

  • Kreditaftaleloven

Bank gav tilsagn om at orientere kunder om fejlagtig kreditoplysning i kreditaftaler og fortsat fortrydelsesret

En bank havde i kreditaftaler med en række forbrugere oplyst en ukorrekt debitorrente.

Den oplyste debitorrente stemte således ikke overens med de øvrige kreditoplysninger i aftalen, herunder den angivne ÅOP.

Banken havde dermed ikke givet forbrugerne de lovpligtige kreditoplysninger i henhold til kreditaftalelovens § 8.

Det følger af kreditaftalelovens § 19, at forbrugeren har 14 dages fortrydelsesret regnet fra 1) den dag, hvor kreditaftalen er indgået, eller 2) den dag, hvor forbrugeren modtager aftalevilkårene og -betingelserne samt oplysningerne i henhold til § 8, hvis dette tidspunkt er senere end aftaleindgåelsestidspunktet.

Efter dialog med Forbrugerombudsmanden gav banken tilsagn om at identificere samtlige berørte kunder samt orientere disse kunder om fejlen, og om at kunderne fortsat havde mulighed for at fortryde aftalen.

Det følger af markedsføringslovens § 28, at Forbrugerombudsmanden ved forhandling skal søge at påvirke de erhvervsdrivende til at handle i overensstemmelse med principperne for god skik og til at overholde loven i øvrigt.

Tilsidesætter en erhvervsdrivende et tilsagn, der er afgivet over for Forbrugerombudsmanden efter forhandling, kan Forbrugerombudsmanden meddele den erhvervsdrivende sådanne påbud, som må anses nødvendige for at sikre tilsagnets overholdelse. Tilsidesættelse af et påbud, som Forbrugerombudsmanden har meddelt i anledning af en virksomheds overtrædelse af et afgivet tilsagn, straffes med bøde eller fængsel i op til 4 måneder.