Afgørelse

Sagsnummer
18/06024

Lovgivning

  • Kreditaftaleloven
  • 3, stk. 1
  • 4

Vurdering af kreditværdighed forudsætter indhentning og anvendelse af fyldestgørende oplysninger om forbrugerens udgiftsniveau

En forbrugslånsvirksomhed, der ikke indhentede og anvendte oplysninger om forbrugerens løbende udgifter inden bevilling af lån eller låneforhøjelse, overholdt ikke sin pligt til at fortage en vurdering af forbrugerens kreditværdighed efter kreditaftalelovens § 7 c. Forbrugslånsvirksomheden gav tilsagn om fremover at overholde kreditaftalelovens § 7 c.