Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
09/07904

Lovgivning

  • 3
  • 14a

Vildledende oplysninger om renten

Med store typer skrev et kontokortselskab i et lokalblad ”Nu er det JUL igen og nu kan du få en JULEKONTO med kun 1% i rente”. Det var anført, at kontoen kunne bruges til køb i 150 forretninger, og at kontoen var uden oprettelsesgebyr eller udbetaling. I en langt mindre eksempelboks var det bl.a. anført, at den nominelle rente var 12,68 %, og at ÅOP for de 3 eksempler var mellem 14,3 og 18,2 %.

Kreditgiveren udtalte, at den nævnte rente på 1 % var den månedlige rente, og at dette måtte fremstå klart ved læsning af eksempelboksen.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at det var hans opfattelse, at en grafisk meget fremtrædende oplysning om, at julekontoen kun forrentes med ”1%”, markedsført som et godt tilbud på et tidspunkt, hvor renteniveauet var meget lavt, er egnet til at efterlade det umiddelbare indtryk hos læseren, at der ikke vil blive opkrævet mere end én pct. i årlig rente eller, at der i det mindste er tale om et særdeles fordelagtigt kredittilbud.

Det forhold, at det i eksempelboksen var anført, at ”den nominelle rente” er 12,68 %, var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke tilstrækkeligt til at rette dette indtryk, idet eksempelboksen i bedste fald af læseren måtte opfattes som uforståelig i lyset af det klare budskab om, at kontoen alene forrentes med én pct. Forbrugerombudsmanden lagde ved sin vurdering vægt på, at det ikke var anført, at der er tale om en månedlig rente på én pct., at det ikke i eksempelboksen var anført, at den angivne nominelle rente var den årlige rente, og at eksempelboksen var langt mindre iøjnefaldende end tilbuddet om 1% i rente. Han henviste til, at det følger af bekendtgørelse nr. 193 af 1. marts 2007 § 5, stk. 2, jf. stk. 1, at oplysningerne om den nominelle årlige rente mv. skal gives på en lige så fremtrædende måde som oplysningerne om prisen på lånet, herunder renten mv.

Forbrugerombudsmanden fandt på den baggrund, at kontokortselskabet ved sin reklamering for det nævnte kredittilbud havde overtrådt markedsføringslovens vildledningsforbud i § 3, og han indskærpede, at kontokortselskabet fremover ved markedsføring af kredittilbud ikke udelader væsentlige oplysninger, der har betydning for kundernes vurdering af kontokortselskabets kredittilbud.