Afgørelse

Sagsnummer
19/07059

Lovgivning

  • Kreditaftaleloven
  • 3, stk. 1

Fører mangelfuld kreditvurdering til overgældsætning er låneaftalen ugyldig

En forbruger havde optaget en række hurtige forbrugslån uden at være blevet kreditvurderet af forbrugslånsselskaberne. Forbrugerombudsmanden vurderede, at selskaberne havde foretaget uansvarlig långivning, og forbrugeren skulle derfor ikke betale renter, gebyrer og misligholdelsesomkostninger til virksomhederne.

I sagen fik en forbruger eftergivet gælden hos et forbrugslånsselskab, mens tre andre selskaber meddelte Forbrugerombudsmanden, at forbrugeren kun skulle betale de lånte beløb tilbage.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse havde alle selskaberne overtrådt kreditaftalelovens § 7 c, idet de ikke havde vurderet forbrugerens kreditværdighed på baggrund af fyldestgørende oplysninger, inden de bevilgede lånene. Bevillingen af lånene var derfor i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 3.

Derudover vurderede Forbrugerombudsmanden, at en kreditværdighedsvurdering efter § 7 c ville have vist, at forbrugeren ikke ville have været i stand til at betale ydelserne og afvikle lånene inden rimelig tid.

Da låneaftalerne kom i stand på baggrund af manglende overholdelse af kreditværdighedsvurderingspligten i kreditaftalelovens § 7 c, stk. 1, og medførte en overgældsætning af forbrugeren, vurderede Forbrugerombudsmanden at låneaftalerne skulle tilsidesættes i sin helhed, jf. aftalelovens § 38 c, jf. § 36, som følge af forholdene ved aftalens indgåelse. Forbrugeren skulle således alene tilbagebetale det lånte beløb efter fradrag af eventuelle betalte ydelser og uden tillæg af nogen form for renter eller omkostninger – herunder misligholdelsesomkostninger.

Et af selskaberne fik desuden et påbud fra Forbrugerombudsmanden, fordi selskabet havde overtrådt deres tilsagn til Forbrugerombudsmanden om fremover at vurdere låneansøgernes kreditværdighed efter § 7 c.