Afgørelse

Sagsnummer
18/06021

Lovgivning

  • Kreditaftaleloven
  • 3, stk. 1
  • 4

Bevilling af forbrugslån uden indhentning af oplysninger om forbrugerens udgiftsniveau var i strid med kreditaftalelovens § 7 c, stk. 1

En virksomhed overtrådte pligten til at vurdere forbrugernes kreditværdighed ved ikke at indhente fyldestgørende oplysninger om forbrugerens udgifter inden bevilling af lån. Flere lån var givet, selvom det måtte antages, at forbrugeren havde betydeligt færre frie midler til rådighed end en person under gældssanering.