Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer

Lovgivning

  • Generisk

Ulovlige kontraktvilkår om morarente i forbrugerforhold i autobranchen

Forbrugerombudsmanden har på foranledning af en undersøgelse iværksat af FDM af vilkår om renter ved forsinket betaling i fakturaer benyttet af en lang række virksomheder i autobranchen, indskærpet, at de forbrugerpræceptive regler i renteloven skal overholdes. Bilbranchen, DAF og CAD blev pålagt at indskærpe dette over for deres medlemsvirksomheder.

FDM gjorde i slutningen af 2009 Forbrugerombudsmanden opmærksom på en undersøgelse, som man havde udført af fakturaer og disses bestemmelser om størrelsen af morarente ved forsinket betaling.

Forbrugerombudsmanden benyttede lejligheden til at gøre DAF, Bilbranchen og CAD opmærksom på, at en overtrædelse af rentelovens bestemmelser om morarente i forbrugerforhold må anses for en overtrædelse af god markedsføringsskik.

På et møde med branchen blev dette efterfølgende indskærpet. Forbrugerombudsmanden oplyste, at det ikke var en forudsætning for at kunne opkræve morarenter, at dette forinden var oplyst over for forbrugeren. Forbrugerombudsmanden foreslog derfor, at organisationernes medlemmer undlod at tage forbehold for renter i deres kontraktvilkår, eller alene henviste til rentelovens regler herom.

Det blev desuden tilkendegivet, at hvis forfaldsdagen ikke er fastsat i forvejen, vil der kunne opkræves morarente, når der er gået 30 dage efter den dag, hvor der er fremsat eller afsendt en anmodning om betaling, jf. rentelovens § 3, stk. 2, hvilket fx kan være afsendelse af en faktura eller et girokort.

En ”aftale” kan dog bestå i, at man sender opkrævning hver den 7. i måneden
Ved fremtidige overtrædelser måtte det forventes, at der ville blive udstedt påbud om lovliggørelse.