Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/03073

Lovgivning

  • 25 26
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet

TV-udbyder ændrede en tolv måneders kortafgift

Forbrugere kan i henhold til forbrugeraftalelovens § 25 [nu § 28] kun være bundet af et tv-abonnement i seks måneder og tv-udbydere skal derfor sikre, at deres abonnementsaftaler reelt er indrettet efter denne regel.

I forbindelse med, at TV2 den 1. januar 2012 overgik til at være en betalingskanal udbød en tv-udbyder et abonnement til en kampagnepris på 199 kr. for 12 måneder. Prisen var sammensat af en årlig kortafgift på 199 kr. samt en månedlig abonnementsafgift på 19 kr., som man imidlertid kunne spare, hvis man tegnede abonnement til kampagneprisen.

Forbrugerombudsmanden gjorde tv-udbyderen opmærksom på, at kortafgiften på 12 måneder efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var en omgåelse af reglen om, at forbrugerne højst kan være bundet af et abonnement i 6 måneder i henhold til forbrugeraftalelovens § 25 [nu § 28].

Dels var tale om et fortløbende abonnement, der ikke automatisk ophørte efter de første 12 måneder, og dels fik man ikke refunderet en forholdsmæssig del af kortafgiften, hvis man opsagde sit abonnement inden udløbet af de 12 måneder.

Forbrugerne var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse dermed reelt bundet i 12 måneder.

Tv-udbyderen valgte herefter at omlægge sit TV 2-abonnement således, at der ikke længere skulle betales kortafgift, men alene en månedlig abonnementsafgift med 6 måneders bindingsperiode.

Tv-udbyderen accepterede endvidere, at kunder, der måtte ønske at opsige deres abonnement inden udløbet af de 12 måneder, kunne få refunderet den forholdsmæssige andel af kortafgiften, som måtte svare til den resterende del af perioden.