Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/08838

Lovgivning

  • 1
  • 25 26
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet

Opsigelsesvarsel i løbende kontraktforhold

Det blev anset for ulovligt at anvende et opsigelsesvarsel på 6 måneder til en måneds udgang i forbrugerkontrakter om løbende levering af energiydelser i tilfælde, hvor der er tale om skift af leverandør og forlængelse af kontrakter.

I kontrakter indgået før 1. januar 2010 om løbende levering af energiydelser var angivet, at kontrakten løber indtil den opsiges af en af parterne med 6 måneders varsel til en måneds udgang. Forbrugerombudsmanden blev på baggrund af bl.a. det frie leverandørvalg inden for naturgasforsyning spurgt, om vilkåret var urimeligt.

Forbrugerombudsmanden udtalte på baggrund af forbrugeraftalelovens § 25 og forarbejdernes til lovens ikrafttrædelsesbestemmelse, at anvendelse af det foreliggende opsigelsesvarsel vil indebære en overtrædelse af § 25, stk. 1, og dermed også af markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik, hvis opsigelsesvarslet anvendes i kontrakter i forbindelse med skift af leverandør og forlængelse af kontrakter.

Forbrugerombudsmanden fandt det endvidere bedst stemmende med god markedsføringsskik, såfremt leverandørerne også ændrer løbende kontrakter, der er indgået før den 1. januar 2010.