Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/04416

Lovgivning

  • 1

En aftale skal kunne opsiges ved benyttelse af samme medie/kanal, som aftalen er indgået på

En erhvervsdrivende skal give sine abonnenter mulighed for at opsige en deres aftale på samme medie eller tekniske platform, som aftalen er indgået på, medmindre der er en saglig begrundelse for, at den erhvervsdrivende ikke tilbyder denne mulighed. At aftalen kan opsiges på andre måder, udgør ikke i sig selv en saglig begrundelse.

En forbruger oprettede i december 2013 et gratis prøveabonnement på sin PS 3 konsol hos en amerikansk virksomhed, der markedsførte streaming af film og tv-serier på det danske marked. Efterfølgende kunne forbrugeren ikke opsige abonnement via sin PS 3 konsol, hvilket indebar yderligere besvær og omkostninger for forbrugeren, som klagede til Forbrugerombudsmanden.

Den erhvervsdrivende oplyste over for Forbrugerombudsmanden, at det ikke var teknisk muligt for abonnenterne at opsige aftalen igen via deres PS 3 konsol, men at abonnenterne på andre måder let kunne opsige deres abonnement f.eks. ved at benytte den erhvervsdrivendes hjemmeside, en chatfunktion på engelsk eller via en telefonforbindelse på dansk.

Forbrugerombudsmanden meddelte den erhvervsdrivende, at en forbruger, der indgår en aftale med en erhvervsdrivende, har en berettiget forventning om, at aftalen kan opsige på samme måde, som den er indgået.

Et aftalevilkår, hvorefter en opsigelse uden saglig begrundelse skal ske på en anden og mere byrdefuld måde for forbrugeren, end den måde som aftalen blev indgået på eller bestemmer, at en opsigelse skal ske på en bestemt måde, kan efter omstændighederne udgøre et urimeligt aftalevilkår efter aftalelovens § 38c, jf. § 36 og være i strid med god markedsføringskik, jf. markedsføringslovens § 1.

Det var derfor Forbrugerombudsmandens opfattelse, at selvom et abonnement, der var oprettet ved hjælp af en PS 3 konsol, kan opsiges på andre måder, udgjorde dette ikke en saglig begrundelse for at afskære abonnenternes fra at opsige deres abonnement ved brug af deres PS 3 konsol.